ADALET DİVANIDevletler arasındaki birtakım hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi Lâhey’de bulunan uluslar arası mahkeme. Adalet Divanı, yargılama ve görüş bildirme yetkisine sahiptir ve en yüksek adlî makamdır. Adalet Divanının verdiği kararların hiçbiri temyiz edilemez.

Adalet Divanı, 15 yargıç ve onlara yardımcı olan dokuz yasa sözcüsünden oluşur.

Divan’ın görevi; Avrupa antlaşmalarının hukuka uygun olarak yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa