EBUBEKİR, HZ.(573 ? – 634 Medine) İlk İslâm halifesi. Kureyş kabilesinden gelen ve İslâm’ı kabul eden ilk erkektir. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra halifeliğe seçilerek Müslümanların siyasal ve dinsel önderliğini üstlenmiştir.

Varlıklı bir tüccar olan Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’in bütün savaşlarına katıldı. Kızı Ayşe’yi Hz. Muhammed’le evlendirdi. İki yıl süren halifeliği boyunca da Müslümanlıktan dönenlerle mücadele etti. Hz. Muhammed’in sağlığında ona bağlanarak Müslüman olan Arap kabilelerinin ayaklanmalarını bastırdı. Yapmış olduğu en önemli iş de Kur’an’ın kitaplaştırılmasıydı. Hafızlardan çoğunun savaşlarda ölmesi üzerine, dağınık durumdaki ayetleri ve sureleri birleştirmek amacıyla Hz. Muhammed’in vahiy kâtiplerinden Zeyd bin Sabit başkanlığında bir kurul oluşturdu. Kurulca bir araya getirilen Kur’an metnine Mushaf adı verildi.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa