DAİRESEL HAREKETDAİRESEL HAREKETNewton’un Birinci Hareket Yasası, hareket hâlindeki bir cismin, dışarıdan bir kuvvet etki etmedikçe hareketini sabit bir hızla sürdüreceğini belirtir. Kuvvet hareketin yönüne dik uygulanırsa, yalnızca hızın yönü değir. Hareket hâlindeki bir cisme sabit ve dik olarak bir kuvvet uygulanırsa, cisim sabit hızda dairesel bir yolda hareket eder.

Bir cismi dairesel bir yolda hareket hâlinde tutan kuvvete merkezcil kuvvet denir. Merkezcil kuvvetle merkezkaç kuvveti birbirinden farklı kuvvetlerdir. Merkezcil kuvvet cismin hareketi sırasında çizdiği çembersel yoldan dışarı çıkmasını önleyen ve cismi sürekli merkeze doğru çeken kuvvettir.

Bir cisim, onu dairenin tam ortasına doğru yönlendirecek merkezcil bir kuvvet varsa, dairenin üzerinde bir noktada hareket edecektir. Hız vektörü daima, daireye teğettir.

Sabit hızla hareket eden bir cisme etkiyen merkezcil kuvvet;

Bu ifadenin sağı ve solu m ile bölündüğünde, merkezcil ivme elde edilir:


Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa