AVRUPA GÜVENLİK ve İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLÂTIAvrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilâtının kısa adı, AGİT’tir. AGİT, 1975′te Helsinki Nihaî Senedi’nin imzalanmasıyla kurulmuştur. Kuruluş amacı, Avrupa Birliğinin güvenliğinin sağlanması ve üye ülkeler arasında bu amaca yönelik iş birliğinin geliştirilmesidir. AGİT’in görevi doğu ve batı arasında çok taraflı görüşmeler yapılmasını sağlamaktır.

Helsinki Nihaî Senedi’yle ortaya konan en temel ilkeler, üye ülkeler arasındaki ilişkinin düzenlenmesiyle ilgilidir. Bu ilkelerin en başında, sınırların dokunulmazlığı, iç işlerine karışmama, toprak bütünlüğüne, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterme gelir.

AGİT, kurulduğu yıldan beri düzenlenen bir dizi konferans ve toplantı biçiminde süregelmiştir. 1990′da yapılan Paris Zirvesi sonucunda kurumsallaşmaya doğru büyük bir adım atılmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa