BAŞKIRTRusya’ya bağlı Başkurdistan’da yaşayan Türk halkı ya da bu halkın soyundan olan kimse. Başkurtlar olarak da bilinirler. Volga ırmağıyla Ural Dağları arasında kalan bölgede yaşarlar. Ana yurtları Başkırdistan’dır. Bölgeye Altın Orda Devleti egemenliği altında, 13. yüzyılda yerleşmişlerdir. 16. yüzyılda Rusların egemenliğine girmişlerse de büyük bir direniş göstererek bağımsızlık mücadelelerini sürdürmüşlerdir.

1917 Bolşevik Devrimi’nin ardından ilk kurulan özerk cumhuriyetlerden biri olmuşlardır. Önceleri hayvancılıkla uğraşan göçebe bir toplulukken, daha sonraları tarımla uğraşmaya başlamışlardır. Başkırtlar arasında İslâm ve Ortodoksluk yaygındır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa