LOGARİTMABüyük sayılarla yapılan çarpma, bölme, kökler ve kuvvetler arası çarpma ve bölmeleri, kolay anlaşılır bir biçimde yapabilmek için geliştirilmiş bir yöntem.

Verilen bir N sayısı ve b tabanı için bx = N olan x sayısıdır. Örneğin b = 10 ve N = 100 ise x = 2′dir ve 100′ün 10 tabanlı logaritması olarak adlandırılır: log100 = 2.

Burada kullanılan log simgesi 10 tabanlı logaritma anlamına gelir; 10 tabanlı logaritma adî (bayağı) logaritma olarak da adlandırılır.

Tabanı e = 2,71828… olan logaritmaya doğal logaritma ya da Nappier logaritması denir. Adî logaritmadan ayırt edilebilmesi için ln simgesiyle gösterilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa