CANDAROĞULLARI (İSFENDİYAROĞULLARI)Candaroğulları Beyliği, Kastamonu ve Sinop çevresinde kuruldu. Beyliğin adı, Anadolu Selçuklu sultanı II. Mesut’un ordusunda görev yapan Şemseddin Yaman Candar’dan gelir. Candar’ın oğlu Süleyman Paşa, Anadolu’ya egemen olan İlhanlıların yıkılmasından sonra beyliğe bağımsızlığını kazandırdı. Karadeniz’de güçlü bir donanma bulunduran beylik, Venedik ve Cenevizlilerle mücadele etti.

Candaroğulları Beyliği 1384 yılında Kastamonu ve Sinop olmak üzere ikiye ayrıldı. Yıldırım Bayezit Döneminde beyliğin Kastamonu kolu Osmanlılara katıldı. Sinop koluda Ankara Savaşı’ndan sonra İsfendiyaroğulları adını aldı. Fatih Sultan Mehmet, 1461 yılında İsfendiyaroğulları Beyliğini Osmanlı topraklarına katarak beyliğe son verdi.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa