BAHAÎLİK



Babîlikten doğmuş olan, bir takım ahlâk kurallarına dayanan, İran’dan başka, Avrupa ve Amerika’da yayılmış bir din. Bahaullah olarak bilinen, Mirza Hüseyin Ali Nuri tarafından 19. yüzyılda İran’da kurulmuştur. Dinlerin ve insanların birliği Bahaîliğin temel ilkeleridir. Bahaîliğe göre, aralarında bazı farklılıklar olsa da, tek tanrılı dinler tek bir gerçeği öğretirler. Bu nedenle, bu dinler arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması ve tek bir dinin çatısı altında birleştirilmesi gereklidir. Böylece, insanlar arasındaki birlik de sağlanmış olacaktır. Bahaîlikte, din, dil, ırk ayrımı olmaksızın, tüm insanlar eşittir ve birlik olmaları gereklidir. Bahaîlikte belirli ibadet biçimi ve bir ruhban sınıfı yoktur.



Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa