BAĞLANTISIZ ÜLKELERBağlantısızlık siyaseti izleyen ve herhangi bir bloka üye olmayan ülkeler. Bağlantısız ülkeler, özellikle kutuplaşmanın arttığı Soğuk Savaş döneminde ideolojik bloklaşmadan uzak durarak, barışa dayalı bir siyaset izlemişlerdir. Bu dönemde bağlantısız ülkeler SSCB liderliğindeki sosyalist ülkelerle, ABD liderliğindeki Batı ülkeleriyle ittifak kurmamış, her iki tarafa da eşit uzaklıkta kalmışlardır. Bağlantısız ülkelerin dış siyasette izledikleri temel siyaset tarafsızlıktır. Bu ülkeler genellikle Asya ve Afrika kıt’asında bulunan çoğunlukla Batılı devletlerin eski sömürgeleridir. Soğuk Savaş dönemi boyunca birleşerek yeni bir blok oluşturmaya çalışan bağlantısız ülkeler, bu emellerinde başarılı olamamışlardır. Sayıları 101′i bulan bağlantısız ülkeler, 1955-1986 yılları arasında birçok ortak konferans düzenlemişler, ancak önemli bir sonuca ulaşamamışlardır. 1991 yılında sosyalist blokun çökmesiyle sona eren Soğuk Savaş döneminden sonra, bağlantısızlık siyaseti önemini yitirmiştir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa