BAĞLAMABAĞLAMATürk halk müziğinde kullanılan mızraplı çalgılardan oluşan saz ailesi. Bağlama ailesi; bağlama, cura, divan sazı, bozuk, çöğür, iki telli, tambura gibi sazlardan oluşur. Bağlama, tekne ve sap olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Tekne bölümü, karadut, kestane gibi ağaçlardan oyularak yapılır. Sap ise, daha hafif ve dayanıklı olan ıhlamur, ardıç gibi ağaçlardan yapılır. Bağlama yaklaşık bir metre uzunluğundadır. Genellikle altı tellidir. Ancak dokuz telli olarak yapılanlarına da rastlanmaktadır. Bağlama ailesinin öteki üyeleri, bağlamaya genel olarak benzese de, değişik boyutlarda ve değişik tel sayılarında yapılır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa