BABIÂLİOsmanlı Devleti döneminde İstanbul’da başbakanlık, İç İşleri ve Dış İşleri, Danıştay dairelerinin bulunduğu yapı. Babıâli, I. Abdülhamit döneminde sadrazamlık makamının yetkilerinin artmasıyla birlikte, Osmanlı Devleti yönetiminde merkezî bir yer kazanmıştır. II. Mahmut döneminde neredeyse tüm resmî daireler Babıâli’ye taşınmış, Avrupa ile ilişkiler Babıâli üzerinden yürütülmüştür. On dokuzuncu yüzyıldaki yenileşme hareketlerinin merkezi yine Babıâli olmuştur. Babıâli, yalnızca bir merkezî yönetim yeri olmamış, aynı zamanda devlete yüksek düzeyde memur yetiştiren bir okul işlevi görmüştür.

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra, İstanbul Valiliğinin kullanımına verilmiştir. Bu yıllarda, önemli İstanbul gazeteleri Babıâli çevresinde yapılanmış, Babıâli, Türk gazeteciliğinin merkezi olmuştur.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa