BRONŞSoluk borusuyla akciğerler arasında hava alışverişini sağlayan yarı katı hâldeki kıkırdaksı yapıdaki hava borularının ortak adı. Soluk borusu beşinci sırt omuru hizasında, biri sağa öteki sola olmak üzere iki bronşa ayrılır. Her bronş bağlı olduğu akciğere girdikten sonra, akciğer lopçuklarına ulaşıncaya kadar birçok dala ayrılır. Lopçuklara giren bronşlar da yine daha küçük dallara bölünür.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa