AZRAİLİslâm inancında, Tanrı buyruğuyla insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek. İsrafil, Cebrail ve Mikail ile birlikte dört başmelekten biridir.

İnanışa göre, insan zikir yoluyla Azrail’in boğazına yapışıp canını almasından kendini kurtarabilir. Ondan kurtulmanın bir başka yolu da sadaka vermektir. Azrail, sadaka veren insanın elinden tutmaz. Azrail cennetten çıkıp elinde Allah adı yazılı olarak ya da üstünde besmele yazılı bir elmayla geldiğinde insanın bütün karşı koymalarına karşın, onun canını alır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa