İMPULSSinir hücrelerinde meydana getirilen elektriksel aktivite. Sinir telinin zarı, hücre içini ve dış ortamı birbirinden ayırır. Hücrenin içindeki sıvı ile dış ortamındaki sıvının iyonik yapıları farklıdır. Bu farklılık, aynı pillerde elektrik akımının doğması gibi, sinir hücresinde de bir elektriğin doğmasına yol açar. Meydana gelen bu elektriksel aktivite oldukça zayıftır (70-80 milivolt kadar). Ancak sinir teli boyunca iletilerek, almaçlardan merkezlere, merkezlerden de tepki verecek organlara uyarıların aktarılmasını sağlar.

İLGİLİ KONULAR

SinirlerArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa