EKOLOJİEKOLOJİOrganizmaların yaşamlarını, birbirleriyle ve içinde bulundukları ortamla olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı; çevre bilimi. Doğal olarak insan da bu bilim dalının konularından birini oluşturur. Özellikle çevre sorunları ortaya çıktıktan sonra ekolojinin inceleme ve araştırma konuları genişlemiştir. Ekoloji insanlığın ve doğal yaşamın geleceğini güvenceye almaya çalışan bilim dalıdır. Ekoloji, ayrıca, canlıların yaşam ilkelerini, dolayısıyla doğayı korumanın ilkelerini araştıran ve bunu insanlara öğretip yaymaya çalışan bir bilim dalıdır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa