EKOSİSTEM TİPLERİEkosistemi oluşturan canlı ve cansız varlıklar birbirleriyle etkileşim hâlindedir. Bununla birlikte bazı ekosistemler arasında doğal sınırlar da vardır. Örnek olarak bir orman içerisindeki göl verilebilir. Gölde yaşayan balıkların, bitki ve diğer canlıların ormanla ilişkisi oldukça azdır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Böylece değişik biyolojik sistemler ortaya çıkar. Genel olarak karasal ekosistemler ve sucul ekosistemler olarak ikiye ayrılır.

İLGİLİ KONULAR

Ekosistem, Karasal Ekosistem, Sucul EkosistemlerArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa