ENDOPLÂZMİK RETİKULUMENDOPLAZMİK RETİKULUMÖkaryot hücrelerde çekirdek zarının hücre içindeki uzantısı şeklindeki yapıya verilen ad. Bu, içinde aralık bulunan bir iç zar sistemidir. Kanalcık ve borucukların çekirdek zarından hücre zarına kadar uzanmasıyla meydana gelmiştir. Endoplâzmik retikulum, sentez işlevleri, hücre içi madde dağıtımı, asidik ve bazik tepkimelerin birbirine karışmaması ve hücrenin mekanik etkilerden korunmasıyla görevlidir. Hücre bölünürken ortadan kaybolur, daha sonra yeniden gelişir.

İki tip endoplâzmik retikulum vardır. Birincisi granüllü endoplâzmik retikulumdur. Protein sentezi yapan hücrelerde görülür. Çünkü protein sentezi, çoğunlukla endoplâzmik retikulumun kanalcıklarına bağlanmış ribozomlarda gerçekleşir. İkincisi düz endoplâzmik retikulumdur. Genellikle ribozom bulunmaz ve daha çok yağ sentezleyen hücrelerde bulunur.

İLGİLİ KONULAR

Hücrenin YapısıArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa