DENİZLERDEKİ BİYOLOJİK ZENGİNLİKDENİZLERDEKİ BİYOLOJİK ZENGİNLİKSÜNGERLER VE DENİZYILDIZIDenizlerde karalardaki gibi coğrafî sınırlarla belirlenebilecek bölgeler yoktur. Deniz ekosisteminin tipik tür toplulukları derinliğe göre dağılım gösterirler. Canlılık ilk 200 metrede çok yoğun olmakla birlikte 11 000 metreye kadar canlılık vardır. Bu derinlikte yaşayan canlılar basınç ve karanlığa uyum göstermiştir. Denizlere bağlı sistemler olan lâgünler, haliçler ve deltalar gibi özel alanlar da tür çeşitliliği bakımından çok zengindir. Mercan kayalıkları gibi bölgeler de yine tür çeşitliliği bakımından çok zengindir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa