DEPO KÖKPANCAR BİTKİSİBirçok bitkide besin maddelerinin depo edildiği kalın ve etli kök. Bu tür köklere özellikle pancar, havuç, karahindiba gibi kazık köklü bitkilerde rastlanır. Yıldız çiçeği ve turpta görüldüğü gibi, depo kökleri bazen yumru şeklini de alabilirler. Bu köklerin hemen hepsi su depo ederek çöl ve steplerdeki kurak mevsimi tehlikesizce atlatabilir.

İLGİLİ KONULAR

KökArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa