DİŞDİŞ 1DİŞ 2Çene kemiklerinin üzerine dizilmiş, besinleri tutan ve parçalanmasını sağlayan kemiksi organlara verilen ad. Birkaç balık dışında tüm omurgalılar içinde yalnız memeliler besinlerini çiğner. Bu nedenle memelilerde dişlerin yapısı ve işlevleri farklılaşmıştır.

Diş üç bölümden oluşur: Etten yukarıda kalan taç, etle dişin kontak yaptığı boyun ve dişin diş etiyle çene kemiğine oturduğu bölge olan kök. Sürüngen ve memelilerde dişin taç kısmı bedendeki en sert madde olan mine ile örtülmüştür. Kalsiyum, fosfat ve flor mine tabakasının en önemli elemanlarıdır. Alınan besinlerde bu maddeler yeterli oranlarda bulunmadığı durumlarda diş bozuklukları ortaya çıkar. Dişin geri kalan bölümleri dentin denilen ve kemiğe çok benzeyen bir maddeden yapılmıştır. Dişin ortasında da kan damarlarını ve sinirleri içeren bir boşluk vardır. Buna pulp boşluğu denir. İnsanlarda süt dişleri ergenlik devresine kadar durur. Çenenin bir yarısında iki kesici, iki köpek, iki küçük ve iki büyük azı dişi bulunur. Son azı dişi (yirmi yaş dişi)nin hemen hemen hiçbir işlevi yoktur. Bu diş kullanılmadığından dolayı körelmeye yüz tutmuştur.

İLGİLİ KONULAR

AğızArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa