DİŞİCİK TEPESİDİŞİCİK TEPESİBitkilerde dişicik borusunun ucundaki, çoğu kez genişlemiş, bazen de dilimli bir yapı almış olan bölümdür. Yapışkan bir sıvı salgılar.

İLGİLİ KONULAR

Çiçekli BitkilerArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa