ÇEVRE KİRLİLİĞİÇEVRE KİRLİLİĞİİnsan etkisi sonucunda ortaya çıkan çevre tahribatı. İnsan etkisi kısa bir sürede ve yoğun olarak ortaya çıkar. İnsan etkinliklerinin sonucunda ekosisteme verilen her türlü sıvı, katı ve gaz atık, çevre kirliliğine yol açar.

Çevre kirliliği genel bir tanımdır. Bununla birlikte, insan etkileri ekosistemin belirli bir alanına yönelik olabilir. Bunun sonucu olarak su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, görüntü kirliliği ortaya çıkar.

İLGİLİ KONULAR

Çevre Tahribatı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Hava Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Görüntü KirliliğiArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa