ÇEVRE TAHRİBATIÇEVRE TAHRİBATIÇevrenin binlerce yılda oluşturduğu getirdiği doğal yapısı ve işleyişinin, kısaca ekosistemin, değişmesi hatta yok olması. Özellikle insan etkinlikleri çevreyi olumsuz etkileyebilir. İnsan etkinliklerinin başlıca nedenleri arasında aşırı nüfus artışı, ekonomik ve endüstriyel nedenler gelir.

Çevre tahribatına neden olan temel etkenler arasında;
- orman yangınları,
- anız yakma,
- tarlaya yer açmak için orman ve meralara verilen zararlar,
- aşırı ve plânsız kentleşme,
- verimli tarım alanlarının yerleşime ve endüstrileşmeye açılması,
- yol, baraj, liman, tünel ve enerji santralleri,
- meralarda aşırı otlatma,
- tarım ilâçlarının aşırı kullanımı,
- temizlik maddelerinin boşaltımı,
- hava, su ve toprak kirlenmesi,
- görüntü ve gürültü kirlenmesi,
- sanayi artık ve atıklarının boşaltımı,
- ıslah edilmiş türlerin doğal türlerin yerini alması gelir.

Çevre tahribatını en aza indirmek için çocukluktan başlayarak yoğun bir çevre eğitimi verilmeli ve çevre bilinci oluşturulmalıdır.

İLGİLİ KONULAR

Çevre, Çevre Kirliliği, Aşırı Kentleşme, Nüfus Artışı, Sanayileşme, Aşırı OtlatmaArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa