ÇEVRE (FEN BİLGİSİ)ÇEVRE KİRLİLİĞİÇEVRE (FEN BİLGİSİ)ÇEVREBir organizmanın ya da organizmalar toplululuğunun yaşamı üzerinde etkili olan dış etmenlerin tümü. Bu etmenler genel olarak biyotik etmenler ve abiyotik etmenler olmak üzere ikiye ayrılır.

Biyotik etmenler, bir canlının çevresinde yaşayan ve onun yaşamını etkileyen öteki organizmalardır. Bunlar bir hücreli canlılar, bitkiler ya da hayvanlar olabilir.

Abiyotik etmenlerse, canlının çevresinde bulunan ve onun yaşamını etkileyen cansız varlıklardır. Bu varlıklara, toprak, su ve havayı oluşturan elementlerin ve bileşiklerin tümü dâhildir. Ayrıca bu varlıklar arasındaki etkileşimler de abiyotik etmenlerin içindedir. Örnek olarak rüzgâr ya da sıcaklık değişimleri verilebilir.

İLGİLİ KONULAR

Çevre Tahribatı, Çevreye Uyum, Sürdürülebilir Kalkınma, Madde ÇevrimiArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa