ÇEVREYE UYUMÇEVREYE UYUMBir bitki ya da hayvanın bulunduğu ortamda varlığını sürdürebilmesini sağlayan yetenekler bütünü. Canlılardaki kalıtsal özeliklerin doğal seçilime uğramasıyla ortaya çıkar. En temel uyum mekanizmaları kimyasal ve genetik kökenlidir. Yapısal, fizyolojik ve genetik özelliklerdeki değişiklikler, davranış biçimi, üreme ve gelişimdeki farklılıklar, canlıdaki çevreye uyumun birer göstergesidir. Örneğin bazı böcek türleri, böcek ilâçlarına karşı direnci, uyum özellikleri sayesinde kazanırlar. Uyum gereksinimi canlıyı daha uygun koşullara sahip başka bölgelere göç etmeye de zorlayabilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa