ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME

Çiçekli bitkilerde üreme, vejetatif (eşeysiz) ve generatif (eşeyli) olmak üzere iki tipte olur. Vejetatif üreme, ana bitkiden ayrılan bir kısmın, bir tomurcuğun gelişmesi ile olur. Örnek: Bahar mevsiminde çiftçiler, patates ekiminde, tohumluk patates yumrularını her birinde birer göz kalacak ve bu gözün gelişmesi için yeteri kadar besin maddesi bulunacak şekilde kısımlara bölerler ve toprağa ekerler. Bu parçada uyuyan tomurcuklar (gözler), parçalardaki besin maddesinden faydalanarak yeni bir çim bitkisi, onlar da gelişerek yeni patates bitkileri meydana getirirler.

Generatif üremede, çiçekli bitkilerin üreme organları çiçektir. Çünkü çiçekten meyve meydana gelir, meyvenin içinde tohum vardır. Döllenmiş tohumdan meydana gelen her tohumda, ana bitkinin küçük bir yavrusu, bitkicik vardır. Böylece tohumlu bitkiler, soylarının sürekliliğini tohumları ile sağlarlar.www.Ansiklopedim.info