ORION

ORIONGök kürenin ekvatoru çevresindeki birtakım yıldız ve bulutsunun adı.

Orion takımyıldızı, bir dörtgen oluşturan dört yıldızla, bu dörtgen içinde eğik bir düzlem oluşturan üç yıldızdan oluşur. Orion bulutsusu görünen en parlak bulutsulardan biridir.www.Ansiklopedim.info