MARX, KARL

KARL MARX(1818 Ren bölgesi, Prusya – 1883 Londra, İngiltere) Alman felsefecisi ve sosyalist kuramcısı. Düşüncesi felsefe, sosyoloji ve siyaset bilimi boyutlarını içerir. Yaşamını kapitalizmin eleştirisine ve devrimci mücadeleye adamış; Friedrich Engels ile birlikte 1848′de yazdığı Komünist Manifesto, çağımızın en siyasal programını vermiş; Kapital adlı incelemesi de bu programın ekonomik temelini oluşturmuştur. Temellerini attığı marksizm yalnızca bir kuram ya da yöntem değil, bütünsel bir dünya görüşünün ifadesi olmuştur.

Engels, Marx’ın Highgate’deki cenaze törenindeki konuşmasında Marx’ın iki büyük keşifte bulunduğundan bahseder, bunlar; insanlık tarihinin gelişme yasası ile kapitalist üretim tarzının ve bu üretim tarzının yarattığı burjuva toplumunun işleyiş yasasıdır. Çağdaş toplumda sınıfların varlığını keşfettiğini hiçbir zaman ileri sürmemiştir ancak sınıfların varlığının son çözümlemede geçici olduğu ve proloterya diktatörlüğünün sınıfsız topluma geçişi oluşturacağı görüşü onundur.

Marx, hem toplum bilimlerinde hem de devrimci hareket üzerinde kalıcı bir etki bıraktı; ister eleştirmeye ister geliştirmeye yönelik olsun, marksizm tartışması, zaman zaman şiddetlenerek canlılığını korudu. Marx’ın düşüncesi, hem kendisine katılan hem de karşı çıkan toplum bilimcilerin ortak mirası hâline geldi.www.Ansiklopedim.info