LAVOISIER, ANTOINE LAURENT

ANTOINE LAURENT LAVOISIER(1743 Paris, Fransa – 1796 Paris, Fransa) Fransız bilim adamı. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra devlet görevlerinde de bulunmuştur. Modern kimyanın kurucuları arasında gösterilir.

Yanma olayını ve oksijenin yanma olayındaki rolünü açıklayarak kendinden önceki kimya kuramlarını çürütmüştür.

Maddenin korunumu yasasını ortaya koymuştur. Elementlerle bileşikler arasındaki farkı açıklamış, kimyaya yeni bir sınıflandırma sistemi getirmiştir. Bütün çalışmalarını titizlikle oluşturduğu deney ortamlarında yapmıştır. Bu nedenle kuramları kendinden öncekilerden daha inandırıcı olmuştur.

Fransız Devriminden kısa bir süre sonra kurulan devrim mahkemelerinde, devrim öncesi burjuvaziyle olan yakın ilişkisi nedeniyle yargılanmış; suçlu bulunarak giyotinle idam edilmiştir.www.Ansiklopedim.info