KAKIŞMABazı sözlerde ve söz öbeklerinde, ünsüzlerin art arda gelmesi sonucu söyleyişin güçlüğe uğraması, kulağı rahatsız etmesi.

Kakışmaya en çok tekerleme örneklerinde rastlanır.

Örnek:
Üç tas has hoşaf, üç tunç tas has hoşaf.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa