HALK EDEBİYATIYaratıcısı belli olmayan, destan, öykü, masal, koşuk, bilmece, tekerleme, mâni, seyirlik oyun gibi ortak edebiyat ürünleriyle yaratıcısı belli olan ve halk ozanlarının söylediği ağıt, türkü, koşma ve benzeri edebiyat ürünlerinin tümü.

Yaratıcısı belli olmayan halk edebiyatı ürünlerine ortak (anonim) halk edebiyatı adı verilir. Halk edebiyatında yaratıcısı belli olan ürünler ise âşık edebiyatı ürünleridir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa