GEZİ YAZISIYurt içinde ve dışında gezilip görülen yerleri, buralarda yapılan gözlemleri ve gezilen yerlerle ilgili izlenimleri anlatan düz yazılara verilen ad.

Gezi yazılarında gezip görülen yerlerin ilgi çekici yanları anlatılır. Okuyucuların daha geniş bilgi sahibi olması için gerekirse karşılaştırmalar yapılır. Her zaman her yerde görülebilecek ayrıntılar yerine, o yere özgü özellikler taşıyan ayrıntılara yer verilir. Kolay anlaşılır ve akıcı bir anlatım kullanılır.

Gezi yazısı yazabilmek için gezi boyunca not tutmak gerekir. Alınan notlar bir araya getirilerek kişisel bir görüş ve yaklaşımla belli bir plâna göre yazılmalıdır. Görülenler, duyulanlar, sanatsal bir anlatımla ve gerçeklere dayanılarak anlatılmalı, uydurma olaylara ve düşüncelere yer verilmemelidir.

Gezi yazıları tarih ve coğrafya gibi bilimlerin yardımcı kaynaklarıdır.

En ünlü gezi yazarımız Evliya Çelebi’dir. Asya, Avrupa, Afrika ile Anadolu’nun hemen her yerini gezmiş olan Evliya Çelebi gezi izlenimlerini ünlü Seyahatname adlı yapıtında bir araya getirmiştir. Fikret Otyam, Azra Erhat, Hikmet Feridun Es, Nevzat Üstün, Melih Cevdet Anday, Ahmet Baran, Yılmaz Çetiner, Sadun Bora gezi yazılarıyla ünlü yazarlarımızdan bazılarıdır.

İLGİLİ KONULAR

Yazı Türleri, Evliya ÇelebiArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa