EYUBOĞLU, SABAHATTİNSABAHATTİN EYUPOĞLU(1908 Trabzon – 1973 İstanbul) Türk deneme ve eleştiri yazarı, sanat tarihçisi, çevirmeni. Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun ağabeyi olan Sabahattin Eyuboğlu, Türk kültürünün kökenlerine ve sorunlarına eğilen yazılar yazdı.

Trabzon Lisesinde tamamladığı orta öğreniminden sonra Fransa’da yüksek öğrenim yaptı. İstanbul Üniversitesinde Fransız Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde çalıştı. Üniversitelerde sanat tarihi derslerine girdi.

Hâkimiyeti Milliye, Tan, Kültür Haftası, İnsan, Varlık dergilerinde yazılar yazdı. Yazılarında çoğunlukla edebiyatımızın sorunlarına değindi. Çeşitli gazete ve dergilerde her türlü konuda yazılar yazdı. Çok yönlü bir bilim, sanat ve kültür adamıydı. Anadolu’nun eski sanat yapıtlarını konu alan filmler de çekmişti.

Deneme yazılarında sorunlara derinlemesine eğildi. Bu anlamda insancıl Batı düşüncesinin ülkemizdeki önderi durumuna geldi. Halk-aydın ayrımına karşı çıktı. Bu düşüncesini Hasanoğlan Köy Enstitüsündeki çalışmalarıyla ortaya koydu. Türk edebiyatına çeviri alanında nitelikli yapıtlar kazandırdı. Montaigne (Monteyn), Shakespeare (Şekspir), La Fontaine (Lâ Fonten) gibi yazarların eserlerini dilimize ustalıkla çevirdi.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Avrupa Resminde Gerçekçilik Duygusu (1952), Mavi ve Kara (1960), Yunus Emre (1971), Pir Sultan Abdal (1977), Sanat Üzerine Denemeler 1, 2 (1981, 1982), Köy Enstitüleri Üzerine (1979), Anadolu Uygarlığı (1997), Dilin Kapısı(2000), Anadolu Gerçeği (2000), Yoksul Özdeyişleri/Eğlence Sözlüğü (2000), Felsefe Yazıları (2000); çevirileri; Duruşma (F. Kafka), Çağımızın Gerçekleri (Sartre), Dünyamızın Sorunları (Russel), Macbeth (Shakespeare), Denemeler (Montaigne), Moby Dick (H. Melville).Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa