ÖZEL MEKTUPYakınlarımıza ve arkadaşlarımıza yazdığımız kişisel özellik taşıyan, içten bir anlatımla kaleme aldığımız mektuplar. Bunlar kişiye özeldir, bu nedenle başkaları tarafından izinsiz okunması doğru değildir. Özel mektuplarda anlatım, mektuplaşan kişilerin yakınlıklarına ve ilişkilerinin derinliğine göre farklı farklı olabilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa