EĞRETİLEMEBir sözcüğün alışılmış anlamının dışında bir başka anlamda kullanılması. Bir başka deyişle bir şeyi anlatmak için ona benzetilen bir başka şeyin adını eğreti olarak kullanma.

İstiare sözcüğüyle eş anlamlıdır. Eğretileme, yazılara sanat değeri katan bir sözcük kullanım becerisidir.

Örnek:
Serpil’in babası yaşamının sonbaharındaydı.

Bu tümcede sonbahar sözcüğü gerçek anlamı dışında kullanılmıştır. Sonbahar, yaşlılığı anlatmaktadır. Eğretileme yapılmıştır.

Eğretilemeyle benzetmeyi karıştırmamak gerekir. Eğretileme benzetmeden farklı bir kavramdır. Benzetmede bir benzeyen, bir de benzetilen öge vardır. Eğretilemedeyse benzeme ilgisi olmakla birlikte sözcüğün farklı anlamda kullanılması söz konusudur.

Örnek:
Şimdi böyle olduğuna bakma, gençliğinde aslan gibi adamdı.

Bu tümcede benzetme yapılmıştır. Adam aslana benzetilmiştir.

Örnek:
Aslan ağabeyim benim.

Bu tümcede eğretileme yapılmıştır. Aslan sözcüğü gerçek anlamı dışında kullanılmıştır.

Eğretileme yapılış biçimine, sözcük sayısına, sözcük türüne ve başka ölçütlere göre çeşitli türlere ayrılır. En genel biçimiyle, açık eğretileme ve kapalı eğretileme olarak çeşitlenir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa