DİL BİLGİSİBir dilin doğuş, gelişme ve yapılış özellikleri gibi türlü niteliklerini konu edinen; doğru ve düzgün kullanış yollarını gösteren bilgilerin tümü. Bir başka anlatımla, bir dilin ses, biçim ve tümce yapısını inceleyip kurallarını saptayan bilimdir. Gramer sözcüğüyle eş anlamlıdır; ancak dil bilimle arasında, dili kavrayış ve anlatış bakımından farklılıklar vardır. Dil bilgisi, sözcükleri teker teker inceler, onları bir mantık çerçevesi içinde bölümlere ayırır, en küçük ek ve takımların görevlerini belirtmeye çalışır. Dil bilimiyse dili olduğu gibi ele alır, tek bir dille ve bu dilin ayrıntılarıyla değil, tüm dillerle ve dillerin genel özellikleriyle ilgilenir.

Dil bilgisinin; kuralcı dil bilgisi, üretici dil bilgisi, betimleyici dil bilgisi ve karşılaştırmalı dil bilgisi gibi türleri vardır.

İLGİLİ KONULAR

Dil (Dil Bilim), Ses BilgisiArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa