ŞEKER KAMIŞIŞEKER KAMIŞIBuğdaygillerden, çiçekleri salkım durumunda başakçıklar oluşturan, öz suyundan şeker çıkarılan bir bitki. Anayurdu Hindistan’dır. Orta Çağda Araplar tarafından batıya getirilmiş buradan da Amerika’ya götürülmüştür. Şeker kamışı sıcak ve nemli iklimlerde yetişir. Kök, gövde ve yaprak yapısı öteki buğdaygillere benzer. Çiçekleri gümüş rengi başaklar oluşturur. Kesilen kamışların ezilmesiyle şeker elde edilir. Kamışın ezilmesinden geriye kalan artıklar da gübre ve yakacak olarak kullanılır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa