SELÜLOZİK BAKTERİLERTermit ve geviş getiren memeli hayvanlar (inek, deve vb.) gibi, bitkiyle beslenen hayvanların vücudunda yaşayan bakterilerdir. Bu bakterilerdeki selüloz enzimi sayesinde, selüloz sindirilebilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa