POLİMERBirden fazla yapısal birimlerin birbirilerine kovalent bağ ile bağlandığı, molekül ağırlığı yüksek olan organik bileşik. Bir polimeri oluşturan yapısal birimlerin her birine “monomer” adı verilir. İki monomer bir “dimer”i, üç monomer “trimer”i oluşturur. Monomerlerin birbirleriyle, polimer oluşturduğu kimyasal sürece de “polimerleşme” adı verilir.

İpek, selüloz, kauçuk, nükleik asitler ve proteinler, doğada mevcut olan sayısız doğal polimerlerden birkaçıdır. Öte yandan lâboratuvarlarda da çok sayıda polimer sentezlenir. Önemli bir ticarî değere sahip olan, cam, beton, kâğıt, sentetik iplikler ve plâstikler yapay olarak üretilirler.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa