MERİNOSMERİNOSUzun, çok ince, beyaz ve bol tüylü yapağısı olan bir koyun cinsi. Yapay seçmeye dayalı çiftleştirme ve öteki soylarla yapılan melezleme sonucunda birçok yeni soy elde edilmiştir. Türkiye’de de yapılan çalışmalar sonucunda iki soy elde edilmiştir. 1934′te başlanan çalışmalarla Bursa ve Balıkesir’de geliştirilen Türk merinosu bunlardan biridir. Öteki de 1950′lerde çalışmalarına başlanarak İç Anadolu bölgesinde geliştirilen Orta Anadolu merinosudur. Merinos koyunlarının beyaz ve bol tüylü yapağısından en çok dokumacılıkta yararlanılır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa