KİREÇ TAŞIDoğal kalsiyum karbonat (CaCO3), kalker. Kimyasal bileşiminde en azından %90 oranında kalsiyum karbonat bulunan tortul kayaçlara denir. Yer altı sularında travertenler şeklinde, deniz ya da tatlı sularda da kimyasal, organik ya da mekanik çökelme sonucunda kalker yatakları oluşur.

İLGİLİ KONULAR

KalsiyumArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa