KİNETİK ENERJİBir nesnenin yaptığı hareket nedeniyle ortaya çıkan enerji. Bir nesnenin kinetik enerjisi öteleme hareketinden kaynaklandığı gibi, dönme, yuvarlanma ve hatta titreşim hareketlerinden de kaynaklanıyor olabilir. Örneğin, duran bir topa vurulduğunda topa kinetik enerji kazandırılmış olur. Kinetik enerji, nesnenin kütlesi ve hızı arttıkça artar.

Ek = (mv2)/2

İLGİLİ KONULAR

EnerjiArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa