OKSİTOksijenin başka elementlerle birleşmesiyle oluşan kimyasal bileşiklere verilen genel ad. Hemen hemen tüm elementler, değişik özelliklere sahip oksitler oluşturur. Metal oksitler; oksit iyonu içeren kristal yapılı elementlerdir. Örneğin; kalsiyum oksit.

Ametal oksitler ise; oksijen atomlarının ametal atomlarla oluşturduğu oksitlerdir. Ametal oksitler, uçucu olurlar.

İLGİLİ KONULAR

Periyodik CetvelArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa