OKSİJENKimyasal simgesi O, atom numarası 8 olan ve periyodik cetvelin VIA grubunda yer alan kimyasal element. Atmosferin hacimce beşte birini oksijen gazı oluşturur. Oksijen, güneşte üçüncü en çok bulunan elementtir. İnsan vücudunun yaklaşık üçte ikisi ve suyun onda dokuzu oksijendir. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır.

Suda çok az çözünür. Oksijen, yanma olayında yer alsa da, yanıcı bir gaz değildir. Kaynama noktasının altında bir dereceye soğutulduğunda açık mavi renkli bir sıvı hâlini alır. Soğutulmaya devam edildiğinde katılaşır. Oldukça tepken olan oksijen, soy gazlar dışında hemen her elementle oksitlerini oluşturur. Oksijen, karbon hidratların, yağların, proteinlerin, asitlerin, alkollerin, selülozun ve daha pek çok bileşiğin bir bileşenidir.

Oksijenin bir biçimi olan ozon (O3) elektrik boşalmaları ya da mor ötesi ışınların oksijene (O2) etkimesi sonucu oluşur. Ozon atmosferin önemli bir bileşenidir; Güneş’ten gelen zararlı mor ötesi ışınların yeryüzüne ulaşmasını engeller. Ancak aerosollerin (spreyler) ozon tabakası üzerinde yıpratıcı bir etkisi vardır. Ne yazık ki, ozon tabakasındaki incelmeler her yıl artmaktadır. Bu yararına karşın ozon toksiktir.

Bütün bitki ve hayvanların solunumu ve çoğu yanma olayı için oksijen vazgeçilmezdir. Oksijen azlığı boğulmaya neden olur. Oksijen bakımından zengin hava da yanıcı maddelerin yanma hızlarını artırması nedeniyle tehlikelidir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa