TEKKOZ-KENGERLİDÜZTEKKOZ-KENGERLİDÜZKahraman Maraş ili sınırları içinde 172 hektarlık bir alan. 1987 yılında doğa koruma alanı ilân edilmiştir. Ülkemizde kayın bitkisinin en çok yayıldığı alanlardan biridir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa