ŞEYH EDEBÂLİ(? – 1325 Bilecik) Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin kayın pederi. Doğduğu yıl hakkında bilgi yoktur. Ahilik teşkilâtının ilk lideri sayılan Şeyh Edebâli, Karaman Türkmenlerindendir. İslâm bilimleri alanında Karaman ve Şam’da öğrenim görmüştür. Sonra Söğüt civarına gelmiş ve buraya yerleşmiştir. Özellikle rüya yorumlamasıyla ünlenmiştir. Bir söylenceye göre, Osman Gazi, Şeyh Edebâli’nin evinde konuk kaldığı bir gece rüyasında şeyhin koynundan çıkan bir ayın kendi koynuna girdiğini, sonra da göbeğinden çıkan bir ağacın büyüyüp tüm dünyayı sardığını görmüş. Şeyh bu rüyayı Osman Gazi’nin büyük bir devlet kuracağı ve tüm dünyayı kaplayacağı şeklinde yorumlamıştır. Şeyh daha sonra Osman Gazi ile kızı Balâ Hatunu evlendirmiştir. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllarda çok önemli bir rol oynamıştır. Bilecik’te kurduğu zaviyeyle yoksullara yardımcı olan Şeyh Edebâli, 1325 yılında vefat etmiştir. Mezarı, Balâ Hatun ile beraber Bilecik’tedir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa