SEYDİ ALİ REİS(1498 İstanbul – 1563 İstanbul) Deniz coğrafyasıyla ilgili yapıtlarıyla tanınan Osmanlı denizci. Galata’da doğdu. İstanbul’un fethinden sonra Sinop’a yerleşen denizci bir ailenin oğluydu. Dedesi ve babası tersane kethüdasıydı. 1522 yılında Rodos seferine katılan Seydi Ali Reis, Barbaros Hayrettin Paşa’nın emrinde bir çok deniz seferine çıktı ve Batı Akdeniz bölgesini çok iyi öğrendi. Preveze Savaşı’ndan sonra adı daha çok duyulmaya başlandı. Trablusgarp’ın alınmasıyla sonuçlanan savaşta Kaptanıderya Sinan Paşa ve Turgut Reis emrinde çalıştı. 1553 yılında, Basra’daki bir Osmanlı donanmasını Süveyş’e getirmek için, Hint Kaptanı olarak atandı. Başına gelen aksilikler nedeniyle donanmasını kaybetti ve 1557 yılında İstanbul’a döndü, ancak suçlu görülmedi. Diyarbakır tımar defterdarlığına atandı. Bir süre Şehzade Selim’in hizmetinde çalıştı. Galata Hassa gemi reislerinden biri oldu. 1562 yılında İstanbul’da öldü. Kâtibî ve Kâtib-i Rumî takma adlarıyla şiirler yazdı. Miratü’l Memalik adlı seyahatnamesi ünlüdür. Denizcilikle ilgili yapıtlarıysa Kitabü’l-Muhit fi İlmi’l-Eflâk ve’l-Ebhur ve Mirat-ı Kâinat’tır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa