SANCAK BEYLİĞİOsmanlı Devleti’nde idarî bir birim olan sancaklarda askerî ve idarî yöneticilik yapan kişi.

Sancak beyinin yasalarla belirlenen başlıca görevleri; yönetsel ve askerî konularda karar vermek ve uygulamaya konulmasını sağlamak, barış zamanlarında güvenliği sağlamak, tımar ve zeametlerde boşalan yerlerin uygun kişilere verilmesi için Divan-ı Hümayun’a teklif sunmak, halkın şikâyetlerine göre gerekli önlemleri alarak çözüm üretmektir.

1699 Karlofça Antlaşması’ndan sonra sancak beylerine toprak gelirleri verilerek üst konuma getirilmişlerdir. Bu da sancak beylerini zorbalığa, rüşvete, halktan zorla vergi almaya, zenginlerin mallarına el koymaya yöneltmişti. 1837′de II. Mahmut sancak beyliğini kaldırmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa