MEDENÎ KANUNTürk Medenî Kanunu, yeni Türk Devleti’nde toplum yaşamını düzenleyen çok önemli bir yasadır. Bu yasayla daha önceleri yazılı ve hukukî düzenlemelerin bulunmadığı toplumsal konularda bir düzen sağlanıyordu. Aile kurma, borç, miras gibi konularda vatandaşların hakları hukuk güvencesine kavuşuyordu.

Medenî Kanunu’nu hazırlamak için kurulmuş komisyon, Avrupa ülkelerindeki medenî kanunları inceledi. İncelemenin sonunda da Avrupa’da kabul edilen medenî kanunların en yenisi olan İsviçre Medenî Kanunu’nun benimsenmesine karar verildi. Çünkü bu kanun demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine en uygun ve en kolay uygulanabilir özellikler taşıyordu.

İLGİLİ KONULAR

AnayasaArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa