KUVA-YÎ İNZİBATİYEİstanbul hükûmetince Kuva-yî Milliye’ye karşı kurulan düzenli askerî güç. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Sivas Kongresi sonrasında hızla güçlenmesi ve yeni bir siyasal güç odağı olarak ortaya çıkması, Damat Ferit Paşa hükûmetini telâşlandırdı. Kuva-yî Milliye’ye karşı düzenli bir gücün oluşturulması yoluna gidildi. Bu askerî gücün adı Kuva-yî İnzibatiye oldu. Kuva-yî İnzibatiye, üç piyade alayı ve bir topçu taburundan oluşuyordu. Dört bin askeri vardı.

Kuva-yî İnzibatiye, Kuva-yî Milliye’ye yönelik ilk hareketini Ahmet Anzavur komutasında Adapazarı’nda düzenledi. 10 Mayıs 1920′de kenti işgal eden Anzavur kuvvetleri iki gün sonra da Kandıra’ya girdiler. Amaçları Geyve Boğazı’nı aşarak Eskişehir yolunu açmaktı. Geyve’ye iki saldırı düzenleyen Anzavur, 20. Kolordu karşısında başarılı olamadı ve İstanbul’a gitti. 20. Kolordu birlikleri Adapazarı ve Sapanca’yı Kuva-yî İnzibatiye’den aldılar. Yeni bir saldırı düzenleyen Kuva-yî İnzibatiye yine yenildi. Bunun üzerine Kuva-yî İnzibatiye’nin İstanbul’a dönmesine karar verildi. 25 Haziran 1920′de de Kuva-yî İnzibatiye kaldırıldı.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa